we4g 10 גיגה

תוכנית 10 ג’יגה גלישה

5000 דקות/הודעות בארץ.

19 ₪  ל-24 חודש – (לאחר 24 חודש 49.90 ₪)

» לאחר ניצול 5000 דקות/הודעות  המחיר ליחידה 0.10 

» לאחר ניצול נפח הגלישה שבחבילה, תתבצע האטה לגלישה.
» עלות דמי חיבור 20 ₪.
» לצפיה בפרטי התוכנית.

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם

תוכנית 10 ג’יגה גלישה

5000 דקות/הודעות בארץ.
19 ₪  ל-24 חודש – (לאחר 24 חודש 49.90 ₪)
» לאחר ניצול 5000 דקות/הודעות  המחיר ליחידה 0.10 

» לאחר ניצול נפח הגלישה שבחבילה, תתבצע האטה לגלישה.
» עלות דמי חיבור 20 ₪.
» לצפיה בפרטי התוכנית.

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם

we4g 20 גיגה

תוכנית 20 ג’יגה גלישה

5000 דקות/הודעות בארץ.

24 ₪  ל-24 חודש – (לאחר 24 חודש 49.90 ₪)

» לאחר ניצול 5000 דקות/הודעות  המחיר ליחידה 0.10 

» לאחר ניצול נפח הגלישה שבחבילה, תתבצע האטה לגלישה.
» עלות דמי חיבור 20 ₪.

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם

תוכנית 20 ג’יגה גלישה

5000 דקות/הודעות בארץ.
24 ₪  ל-24 חודש – (לאחר 24 חודש 49.90 ₪)
» לאחר ניצול 5000 דקות/הודעות  המחיר ליחידה 0.10 

» לאחר ניצול נפח הגלישה שבחבילה, תתבצע האטה לגלישה.
» עלות דמי חיבור 20 ₪.

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם

we4g 40 גיגה

תוכנית 40 ג’יגה גלישה

5000 דקות/הודעות בארץ.

29 ₪ ל-36 חודש – (לאחר 36 חודש 55 ₪)

» לאחר ניצול 5000 דקות/הודעות  המחיר ליחידה 0.10 

» לאחר ניצול נפח הגלישה שבחבילה, תתבצע האטה לגלישה.
» עלות דמי חיבור 20 ₪.
» לצפיה בפרטי התוכנית.

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם

תוכנית 40 ג’יגה גלישה

5000 דקות/הודעות בארץ.
29 ₪ ל-36 חודש – (לאחר 36 חודש 55 ₪)
» לאחר ניצול 5000 דקות/הודעות  המחיר ליחידה 0.10 

» לאחר ניצול נפח הגלישה שבחבילה, תתבצע האטה לגלישה.
» עלות דמי חיבור 20 ₪.
 
»  לצפיה בפרטי התוכנית.

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם

we4g 80 גיגה

תוכנית 80 ג’יגה גלישה

5000 דקות/הודעות בארץ.

33 ₪ מחיר קבוע

» לאחר ניצול 5000 דקות/הודעות  המחיר ליחידה 0.10 

» לאחר ניצול נפח הגלישה שבחבילה, תתבצע האטה לגלישה.
» עלות דמי חיבור 20 ₪ .

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם

תוכנית  80 ג’יגה גלישה

5000 דקות/הודעות שיחה בארץ.
33 ₪  מחיר קבוע 

» לאחר ניצול 5000 דקות/הודעות  המחיר ליחידה 0.10 ₪

» לאחר ניצול נפח הגלישה שבחבילה, תתבצע האטה לגלישה.

» עלות דמי חיבור 20 ₪ .

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם