תקשורת אישית

Elementor #5771

משתלם 70 ג'יגה

מחיר ל12 חודש 34.9 ₪ לאחר 12 חודש 100 ₪

3000 דקות
3000 הודעות
70 ג'יגה גלישה
300 דקות לחול

לאחר ניצול דקות / הודעות המחיר לדקה / הודעה מחיר 0.10 ₪
לאחר ניצול הגלישה, תתבצע חסימת גלישה.
להודעת MMS מחיר 0.29 ₪.

הצטרפות בהוראת קבע 5.90 ₪ חודשי
שלוחה לרכב 14.90 ₪
שיר בהמתנה 8 ₪ חודשי
הורדת שיר 6 ₪
1500 דקות לחו"ל 14 ₪

נגישות