imei כשרים

imei כשרים

IMEI תומכי קווים כשרים

35642105
35746405
35704601
35613505
35194206
35195305
352377060
358102056
354083040

לבדיקת IMEI של המכשיר יש ללחוץ על - #06#*

לבדיקת IMEI הנתמך בתדר פלאפון יש לחייג 050-50-100-50

נגישות