we4g 110 גיגה

תוכנית 110 ג’יגה גלישה

5000 דקות/הודעות בארץ.

28 ₪  ל-24 חודש
לאחר 24 חודש
59.90 ₪

» לאחר ניצול 5000 דקות/הודעות  המחיר ליחידה 0.10 

» לאחר ניצול נפח הגלישה שבחבילה, תתבצע האטה לגלישה.
» עלות דמי חיבור 5 ₪.
» לפרטי התוכנית המלאים. התוכנית מעודכנת לתאריך 27.05.2020

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם

תוכנית 110 ג’יגה גלישה

5000 דקות/הודעות בארץ.
28 ₪  ל-24 חודש
לאחר 24 חודש
59.90 ₪
» לאחר ניצול 5000 דקות/הודעות  המחיר ליחידה 0.10 

» לאחר ניצול נפח הגלישה שבחבילה, תתבצע האטה לגלישה.
» עלות דמי חיבור 5 ₪.
» לפרטי התוכנית המלאים. התוכנית מעודכנת לתאריך 27.05.2020

 

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם